EN    /    DE    /    CZ

AeroFLOW®

Komplexní řešení numerických simulací spojených s prouděním tekutin a se zahrnutím vlivu tepla.

Experimentálně validované řešení s důrazem na vysokou robustnost úloh a korektnost řešení.

Plně modifikovatelná uživatelská rozhraní a funkcionality vedoucí k vyšší efektivitě a spolehlivosti práce.

Řešení založené na otevřené licenci GPL. Uživatel není žádným způsobem vázán na počet používaných licencí či použitých CPU.

Efektivní HPC řešení.

Info

www.aeroflow.cz

Telefon

+420 530 330 211

Email

podpora@aeroflow.cz